நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்

சொற்சிலம்பம் 2018: மீண்டும் தொடங்கும் மிடுக்கு

இலங்கைத் தமிழ் விவாதிகள் கழகம் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை (22-09-2018) மாலை. 4.30க்கு கொழும்பு சரஸ்வதி மண்டபத்தில் “சொற்சிலம்பம் 2018”யை அரங்கேற்ற இருக்கிறார்கள். பாடசாலை விவாதிகள் என்ற காலத்தைக்

Read More
நிகழ்வுகள்

சட்டத்தின் நிலைமாற்றமும் சமூகத்திற்கான நீதியும்

மாறுகின்ற காலத்தில் சட்டம் குறித்த புதிய கேள்விகள் எழுவது இயற்கை. இக்கேள்விகள் ஆராயப்படவும் கலந்துபேசவும் வேண்டும். இதை நோக்காகக் கொண்டு நான்கு நாள் நிகழ்வாக பேர்கன் பரிமாற்றங்கள்

Read More
நிகழ்வுகள்

இலத்தீன் அமெரிக்காவில் மதமும் சுற்றுச்சூழல் முரண்பாடுகளும்

இயற்கை வளங்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்ற நிலம் இலத்தீன் அமெரிக்காவினுடையது. ஆந்த வளங்களுக்காகவே அந்நாடுகள் தொடர்ச்சியான சர்வாதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளன. அமெரிக்காவின் கொல்லை புறமாக அவை அமைந்துள்ளமை அதன் இரண்டாவது

Read More
நிகழ்வுகள்

மாறும் காலநிலையில் நாட்காட்டிகளின் எதிர்காலம்

நோர்வே பெர்கன் பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலைமாற்றம் மற்றும் சக்தி நிலைமாற்றத்துக்கான நிலையம் (Centre for Climate and Energy Transformation -CET) கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 5ம் திகதி

Read More