அறிமுகம்

அறிமுகம்சமூகம்நூல் அறிமுகம்

ஜனநாயகத்தை மீள்வடிவமைத்தல்

போருக்குப் பிந்தைய இலங்கையில் அனைத்து சமூகத்தினரையும் உள்ளடக்கிய அரசின் அவசியம் பற்றியும் அதன் ஜனநாயகத் தன்மை பற்றியும் பேசப்படுகிறது. ஆனால் அடக்குமுறையும் புறக்கணிப்பும் ஒதுக்கப்படுதலும் சமூகத்தின் பல்வேறு

Read More
அறிமுகம்சமூகம்நூல் அறிமுகம்

மண்ணில் தொலைந்த மனது தேடி

நடந்து முடிந்தவைகளைத் திரும்பிப் பார்த்தலைச் சாத்தியமாக்குபவை நடந்துமுடிந்தவை பற்றிய பதிவுகளே. ஈழத்தமிழ்ச் சூழலில் இது பதிவுகள் அழியும் காலம். ஆதலால் முன்னெப்போதையும் விட பதிவுகள் பற்றிய அறிதல்

Read More
அறிமுகம்சமூகம்நூல் அறிமுகம்

இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியம்

சமகால ஈழத் தமிழிலக்கியத்தின் தொடக்கங்கள் பற்றிக் கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன. எனினும் அதனுடைய முக்கியமான திருப்புமுனை அது தன்னை ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியமென்று தெளிவாக அடையாளங் காட்டியமையாகும்.

Read More
அறிமுகம்நூல் அறிமுகம்

தமிழில் தரிப்புக்குறிகள்

தரிப்புக்குறிகள் தமிழ்மொழிக்குரியதல்ல. ஆனால் இன்று தமிழ்மொழியின் எழுத்துச் செயற்பாட்டில் தவிர்க்கவியலாத இடத்தை தரிப்புக்குறிகள் பெற்றுள்ளன. பழந்தமிழுக்குத் தரிப்புக் குறிகள் தேவைப்படவில்லை. இன்றுந் தரிப்புக் குறிகளின் துணையின்றித் தெளிவாகத்

Read More